საბუდარელი ჭაბუკი

კინომოთხრობა  

სს "ქართული ფილმი"  

ხანგრძლივობა: 8 ნაწილი, 2336 მეტრი, 84 წუთი

გამოშვების წელი: 1957 , პრემიერა: 07.07.1958