დღეს ღამე უთენებია

 

სს "ქართული ფილმი"  

ხანგრძლივობა: 15 ნაწილი, 2875 მეტრი, 104 წუთი

გამოშვების წელი: 1983