წკიპურტები

კინონოველა  

კომპანია ”ქართული ტელეფილმი”  

ხანგრძლივობა: 7 ნაწილი, 1778 მეტრი, 65 წუთი

გამოშვების წელი: 1973