თენგიზ (ჩუბჩიკა) მირზაშვილი

მთავარი icon ხელოვანი icon თენგიზ (ჩუბჩიკა) მირზაშვილი

თენგიზ (ჩუბჩიკა) მირზაშვილი

მთავარი icon ხელოვანი  icon თენგიზ (ჩუბჩიკა) მირზაშვილი

თენგიზ (ჩუბჩიკა) მირზაშვილი

10/02/1934  - 01/01/2008