გიორგი გოცირელი

21/04/1921  - 30/11/1975

ფილმოგრაფია