ნიკოლოზ (ბიჭიკო) ანდრონიკაშვილი

მთავარი icon ხელოვანი icon ნიკოლოზ (ბიჭიკო) ანდრონიკაშვილი

ნიკოლოზ (ბიჭიკო) ანდრონიკაშვილი

მთავარი icon ხელოვანი  icon ნიკოლოზ (ბიჭიკო) ანდრონიკაშვილი

ნიკოლოზ (ბიჭიკო) ანდრონიკაშვილი

01/09/1922  - 10/01/2000