კავკასიური ტრიო

 

სინეტექი  

ხანგრძლივობა: ნაწილი, მეტრი, 100 წუთი

გამოშვების წელი: 2015