დუხავოი

 

საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი  

ხანგრძლივობა: ნაწილი, მეტრი, 74 წუთი

გამოშვების წელი: 2017