ცარიელი ბინა

 

კომპანია ”ქართული ტელეფილმი”  

ხანგრძლივობა: 8 ნაწილი, მეტრი, 77 წუთი

გამოშვების წელი: 1987