იმპერიის რღვევა

 

პირამიდ ფილმზ (აშშ)  

ხანგრძლივობა: 40 ნაწილი, მეტრი, 420 წუთი

გამოშვების წელი: 1994