დიმიტრი (დიმა) სპორიშევი

მთავარი icon ხელოვანი icon დიმიტრი (დიმა) სპორიშევი

დიმიტრი (დიმა) სპორიშევი

მთავარი icon ხელოვანი  icon დიმიტრი (დიმა) სპორიშევი

დიმიტრი (დიმა) სპორიშევი

10/07/1981