პეტრე დოლჟანოვი

09/07/1906  - 08/07/1986

ფილმოგრაფია