ზოლემია

 

ი/მ ქეთევან ჯანელიძე  

ხანგრძლივობა: ნაწილი, მეტრი, 90 წუთი

გამოშვების წელი: 2019