დაისის მიზიდულობა

 

საპროდუქციო კომპანია ”საქდოკ ფილმი”  

ხანგრძლივობა: ნაწილი, მეტრი, 74 წუთი

გამოშვების წელი: 2016