ხევსურთა საქმე

 

საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი  

ხანგრძლივობა: 3 ნაწილი, მეტრი, 26 წუთი

გამოშვების წელი: 2009