ჯავის ხეობა

 

სახტელერადიო  

ხანგრძლივობა: 2 ნაწილი, მეტრი, 20 წუთი

გამოშვების წელი: 1983