აკაკი (კოკა) სეფერთელაძე

მთავარი icon ხელოვანი icon აკაკი (კოკა) სეფერთელაძე

აკაკი (კოკა) სეფერთელაძე

მთავარი icon ხელოვანი  icon აკაკი (კოკა) სეფერთელაძე

აკაკი (კოკა) სეფერთელაძე

15/06/1977