ელენე (ჩუტა) ერისთავი-ჟღენტი

მთავარი icon ხელოვანი icon ელენე (ჩუტა) ერისთავი-ჟღენტი

ელენე (ჩუტა) ერისთავი-ჟღენტი

მთავარი icon ხელოვანი  icon ელენე (ჩუტა) ერისთავი-ჟღენტი

ელენე (ჩუტა) ერისთავი-ჟღენტი

29/06/1901  - 27/05/1992