ვსაუბრობთ ფულზე

 

,,ზაზარ ფილმი"  

ხანგრძლივობა: ნაწილი, მეტრი, 90 წუთი

გამოშვების წელი: 2017