დელგმა

 

BIT STUDIO  

ხანგრძლივობა: ნაწილი, მეტრი, 14 წუთი

გამოშვების წელი: 2017