უარყოფითი რიცხვები

 

შპს ''მაგნეტ ფილმსი''  

ხანგრძლივობა: ნაწილი, მეტრი, 90 წუთი

გამოშვების წელი: 2019