ოთარის სიკვდილი

 

მაისის ფერი  

ხანგრძლივობა: ნაწილი, მეტრი, 105 წუთი

გამოშვების წელი: 2021