ზამთრის დეპრესია

 

Film asylum  

ხანგრძლივობა: ნაწილი, მეტრი, 106 წუთი

გამოშვების წელი: 2021