აღსარება

 

შპს ,,სინემა 24"(საქართველო)  

ხანგრძლივობა: ნაწილი, მეტრი, 90 წუთი

გამოშვების წელი: 2017