განძი

 

საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი  

ხანგრძლივობა: ნაწილი, მეტრი, 36 წუთი

გამოშვების წელი: 2014