მანგანუმის ქალაქი

 

საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი  

ხანგრძლივობა: 5 ნაწილი, მეტრი, 51 წუთი

გამოშვების წელი: 2013