ქორეოგრაფიის მეტრი

 

საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი  

ხანგრძლივობა: 4 ნაწილი, მეტრი, 43 წუთი

გამოშვების წელი: 2011