მიწის ძახილი

 

სს "სახკინმრეწვი"  

ხანგრძლივობა: 4 ნაწილი, 884 მეტრი, წუთი

გამოშვების წელი: 1929