მარილივით თეთრი

 

შპს კინოსტუდია ”დამოუკიდებელი კინოპროექტი ”  

ხანგრძლივობა: 8 ნაწილი, მეტრი, 85 წუთი

გამოშვების წელი: 2011