მასალის გამოყენებისას
მიუთითეთ
საიტის მისამართი!

რეჟისორი სცენარ. პროდი. ოპერ. მხატვ. ანიმ. კომპოზ. ხმ.ოპერ. მონტაჟ. მსახიობი

გიორგი საძაგლიშვილი
გიორგი საძაგლიშვილი

საქართველოს კინემატოგრაფისტთა შემოქმედებითი კავშირის წევრი.

Copyright © 2007 Georgian National Filmography. All Rights Reserved.