მასალის გამოყენებისას
მიუთითეთ
საიტის მისამართი!

რეჟისორი სცენარ. პროდი. ოპერ. მხატვ. ანიმ. კომპოზ. ხმ.ოპერ. მონტაჟ. მსახიობი

ნიკოლოზ დროზდოვი
ნიკოლოზ დროზდოვი

საქართველოს კინემატოგრაფისტთა შემოქმედებითი კავშირის წევრი

კინოდრამატურგი


.

Copyright © 2007 Georgian National Filmography. All Rights Reserved.